Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej o Intermodal in Poland

2022-11-29

Każda konstruktywna wymiana myśli, szczególnie między ludźmi z doświadczeniem, ma szansę stać się impulsem do rozwoju danego obszaru. Tak też patrzymy na konferencję INTERMODAL IN POLAND  – North – South, której pierwsza edycja, nie przez przypadek odbywa się w Szczecinie. Tu przecina się wiele różnych szlaków, tu kwestie transportu, spedycji i logistyki są czymś naturalnym. Wiele firm działa na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego. Podczas konferencji podmioty gospodarcze zajmujące się tymi sprawami na co dzień, będą miały przestrzeń do rozmów o szansach i możliwościach rozwoju, a także o tym co, dziś przeszkadza w ich działalności.  Głos ekspertów w zakresie regulacji prawnych i procedur w administracji publicznej może pomóc lepiej przyjrzeć  się tematyce TSL.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej objęła patronatem tę konferencję. Jako spółka miejska zajmująca się pozyskiwaniem nowych inwestorów, wspieraniem biznesu i promocją gospodarczą naszego miasta widzimy, jak ważne zagadnienia będą poruszane podczas tych dwóch dni. Dostrzegamy też ogromne szanse na rozwój sfery TSL w naszym mieście i regionie, między innymi w perspektywie związanej z branżą offshore. Ważne decyzje w tej sprawie zarówno na szczeblu rządowym jak i na poziomie kluczowych inwestorów związanych z energetyką wiatrową, były podejmowane właśnie między innymi w oparciu o aktualne możliwości i potencjał jaki posiada Szczecin oraz region w obszarze TSL. Jak się okazuje nasze położenie jest wielkim atutem. 

Warto rozmawiać o sprawach, ktore będa poruszane podczas konferencji, wzmacniać te obszary, które tego wymagają i szukać dobrych rozwiązań, które będą przyczyniały się do rozwoju  gospodarczego Szczecina.

Marek Kubik, Prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej dla Grupy CSL