Oferta

Agencja celna

Jako agencja celna ze statusem AEO oferujemy:

— Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie wszystkich typów odpraw celnych, w tym również procedur uproszczonych z zastosowaniem art. 33a
— Przedstawicielstwo podatkowe (wyłącznie dla procedury celnej 4200)
— Zabezpieczenie generalne należności celno-podatkowych
— Doradztwo celne
— Składanie wniosków do Izb i Urzędów Celnych
— Obsługę handlu wewnątrzwspólnotowego – Deklaracje Intrastat (WDT, WNT)

skontaktuj się z nami

Spedycja morska

W zakresie spedycji morskiej oferujemy następujące usługi:

— Oceaniczny transport kontenerów; ładunki drobnicowe; ładunki masowe
— FCL/FCL – transport całoładunkowy kontenerów
— LCL/LCL – transport drobnicy w kontenerach zbiorczych
— Usługi dom-dom
— Usługi multimodalne
— Wystawienie B/L
— Konfekcjonowanie
— Magazynowanie
— Ubezpieczenie
— Odprawa celna

skontaktuj się z nami

Spedycja lądowa

Organizujemy transport krajowy i międzynarodowy:
— Plandeki
— Chłodnie
— Wywrotki
— Kontenery
— Busy o ładowności do 3,5 t
— Ponadgabaryty
— ADR

skontaktuj się z nami

Magazynowanie

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:

— Przeładunki
— Składowanie towarów w magazynach celnych, składach celnych i na terenach Wolnych Obszarów Celnych
— Konsolidacja
— Ubezpieczenie składowanych ładunków
— Kontrola jakości i ilości obsługiwanego towaru

skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia

W ramach usług ubezpieczeniowych oferujemy:

— Kompleksowe ubezpieczenie ładunku
— Korzystne warunki umów ubezpieczeniowych
— Dostosowanie oferty do potrzeb klienta

skontaktuj się z nami

Spedycja lotnicza

Organizujemy międzynarodowy transport lotniczy z i do Polski:

Transport ładunku dom-dom
Konfekcjonowanie
Magazynowanie
Wystawienie listu AWB

skontaktuj się z nami