Spedytor Roku 2009, 2008

Kapituła konkursu, w której skład wchodzą przedstawiciele Rady Polskiej Izby Spedycyjnej i Logistyki oraz Uniwersytetu Gdańskiego, przyznała nagrodę Spedytora Roku 2009 naszej firmie w kategorii przedsiębiorstw o zatrudnieniu do 50 pracowników. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnego i działającego fair spedytora. Rok wcześniej również zdobyliśmy ten tytuł.