Spedycja morska

W zakresie spedycji morskiej oferujemy następujące usługi:

— Oceaniczny transport kontenerów; ładunki drobnicowe; ładunki masowe
— FCL/FCL – transport całoładunkowy kontenerów
— LCL/LCL – transport drobnicy w kontenerach zbiorczych
— Usługi dom-dom
— Usługi multimodalne
— Wystawienie B/L
— Konfekcjonowanie
— Magazynowanie
— Ubezpieczenie
— Odprawa celna

skontaktuj się z nami