Magazynowanie

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:

— Przeładunki
— Składowanie towarów w magazynach celnych, składach celnych i na terenach Wolnych Obszarów Celnych
— Konsolidacja
— Ubezpieczenie składowanych ładunków
— Kontrola jakości i ilości obsługiwanego towaru

skontaktuj się z nami