Agencja celna

Jako agencja celna ze statusem AEO oferujemy:

— Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie wszystkich typów odpraw celnych, w tym również procedur uproszczonych z zastosowaniem art. 33a
— Przedstawicielstwo podatkowe (wyłącznie dla procedury celnej 4200)
— Zabezpieczenie generalne należności celno-podatkowych
— Doradztwo celne
— Składanie wniosków do Izb i Urzędów Celnych
— Obsługę handlu wewnątrzwspólnotowego – Deklaracje Intrastat (WDT, WNT)

skontaktuj się z nami