Aktualności

25.02.2016

Coraz bliżej do wdrożenia przepisów o pomiarze wagi kontenerów

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (FIATA) wzywa morskich przewoźników kontenerowych do lepszej komunikacji w sprawie wdrożenia przepisów IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) o ważeniu ładunku w kontenerach.

Przepisy te, zgodnie z konwencją bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Zgodnie z nimi, spedytor ma zagwarantować, że masa brutto drobnicy w kontenerach jest zgodna z masą brutto deklarowaną w dokumentach przewozowych (rozdział VI, prawidło 2 pkt. 3. SOLAS), a kontenery uniwersalne nie powinny mieć maksymalnej masy brutto większej, niż podana na tabliczce uznania kontenera za bezpieczny (pkt. 5).

Cały artykuł w serwisie www.wnp.pl.

22.02.2016

Perła Biznesu dla Laury Hołowacz

W miniony czwartek, 18 bm w reprezentacyjnym szczecińskim Hotelu Dana – Business & Conference, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia statuetek i wyróżnień w po raz dwunasty przeprowadzonym z inicjatywy magazynu „Świat Biznesu” konkursu gospodarczego pod nazwą „Perły Biznesu”. Z radością informujemy, że Kapituła Konkursu, składająca się z ludzi nauki i dziennikarzy specjalizujących się w problematyce gospodarczej regionu, główną nagrodę – statuetkę Perły Biznesu w kategorii Osobowość Roku 2015 przyznała Laurze Hołowacz, dyrektor CSL. Ta nagroda stanowi niewątpliwie godne uwieńczenie osiemnastoletnich już dokonań założycielki i zarządzającej firmą wielokrotnie nagradzaną i wyróżnianą za uzyskiwane efekty gospodarcze oraz od lat prowadzoną działalność pro publico bono.

Niedawno informowaliśmy o wpisaniu (po raz czwarty) CSL na listę laureatów prestiżowego ogólnopolskiego rankingu Diamenty Forbesa 2016 – firm najszybciej zwiększających swoją wartość. W grudniu ubiegłego roku Kapituła Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najważniejszą inicjatywę gospodarczą w regionie w roku 2015 w kategorii Inwestycja Roku uznała odbudowę i przystosowanie do nowych funkcji zabytkowego budynku Stara Rzeżnia, za co CSL otrzymała prestiżową nagrodę – honorowy dyplom oraz statuetkę „Złotej Rybki”. Te nowe funkcje – to przede wszystkim wzbudzająca powszechne uznanie działalność utworzonego z inicjatywy pani Laury Hołowacz oddziału firmy pod nazwą Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Dodajmy jeszcze, że statuetkę Perły Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2015 otrzymała firma Bilfinger Mars Offshore za uruchomienie fabryki produkującej fundamenty morskich elektrowni wiatrowych, a wyróżnienia obu kategoriach przyznano czterem osobom i sześciu firmom.

Serdeczne gratulacje!

Zygmunt Kowalski

Relacje zamieszczono również na stronach:
http://szczecin.tvp.pl (14:45 min.)

http://szczecin.wyborcza.pl

http://24kurier.pl

http://szczecinbiznes.pl

http://swiatbiznesu.com

22.02.2016

Ważna debata o przyszłym kształcie Łasztowni

Niemal w miesiąc po poprzednim spotkaniu (http://mojalasztownia.pl/20141030/?p=11908), we wtorek 16 lutego br w Starej Rzeźni odbyła się trzecia już publiczna debata poświęcona sprawie ożywienia Łasztowni, w szczególności koncepcjom zagospodarowania dziś zabytkowych, poprzemysłowych terenów wyspy, mających stać się przyszłym „sercem miasta”, położonym między lewobrzeżnym i prawobrzeżnym Szczecinem. O zainteresowaniu tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich w Szczecinie we współpracy z Urzędem Miasta, świadczyła licznie przybyła publiczność, wypełniająca obszerną salę kinową Iluzjon, a o jego wadze także obecność prezydenta i wiceprezydenta miasta oraz urzędników odpowiedzialnych za urbanistykę i architekturę miejską.

Witający przybyłych Jan Dębski, prezes Fundacji Moja Łasztownia podkreślił fakt, że to kolejne już spotkanie świadczy o rozwoju idei utworzenia na Łasztowni nowego centrum miasta. Marek Orłowski , reprezentujący Stowarzyszenie Architektów Polskich zapowiadając prezentację prac trzech zespołów, składających się z architektów i studentów architektury uczestniczących w ubiegłorocznym szczecińskim Westivalu w ramach warsztatów pod nazwą „Szczecin przyszłości – przyszłość Szczecina_ŁASZTOWNIA”, wyraził zadowolenie umacniania się tradycji aktywnego uczestnictwa młodych architektów w warsztatach służących wypracowywaniu odważnych miejskich koncepcji rozwojowych.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina o podjętym przez miasto projekcie : „Łasztownia, Nowe serce miasta” powiedział, że wpisuje on się w wieloletnią wizję rozwojową Szczecina – projekt „Floating Garden 2050”. Ponieważ port rezygnuje z części terenów uprzednio spełniających funkcję przeładunkowo-składowe, otwiera się nowa unikatowa przestrzeń pozwalająca na stworzenie przyszłego centrum miasta. Ten fragment miasta, położony w sąsiedztwie odbudowanego Podzamcza, wielu ważnych urzędów oraz placówek kulturalnych, z niedawno zbudowanymi pięknymi bulwarami oraz utworzonym również na Wyspie Grodzkiej portem jachtowym, po przemyślanym jego zagospodarowaniu może być dla Szczecina czymś takim jak Rynek Główny dla Krakowa czy Stary Rynek dla Poznania, a więc wielką wizytówką promocyjną miasta.

Prezydent Szczecina zapowiedział, że jeszcze w tym roku miasto zamierza ogłosić międzynarodowy konkurs architektoniczny na kompleksowe zagospodarowanie Łasztowni. Jego rozstrzygnięcie w przyszłym roku pozwoli na uchwalenie w roku 2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego miastu przygotowanie dopracowanej oferty dla przyszłych inwestorów. Trwają także zaawansowane już przygotowania do rozpoczęcia w 2018 roku wielkiej inwestycji drogowej na Łasztowni, połączonej z budową Mostu Kłodnego. Wkrótce miasto ma przejąć od Portu Rybackiego Gryf zabytkowe XIX-wieczne zabudowania po byłych zakładach mięsnych, co sprawi, że stanie się właścicielem większości nieruchomości w tym rejonie.

Prezentację trzech architektonicznych koncepcji zagospodarowania Łasztowni powstałych w trakcie ubiegłorocznych warsztatów poprzedziło wystąpienie architekt Angeliki Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Miasta, obrazujące wieloletni rozwój idei centrum miasta na Łasztowni. Moderujący przebieg prezentacji i późniejszej dyskusji Jarosław Bodnar, główny architekt miasta na wstępie przypomniał, że prezentowane rozwiązania są rezultatem burzy mózgów, a nie jakimiś oficjalnymi pomysłami, nie zawsze są zgodne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, ale mają rozpocząć bardzo szeroką dyskusję na temat zagospodarowania terenu.

Autorzy trzech prezentowanych koncepcji, terenowi między Mostem Długim a północnym cyplem Łasztowni przypisywali wypełnianie funkcji kulturowo-rekreacyjnej, biurowej i mieszkalnej. We wszystkich opracowaniach widoczna była chęć ograniczenia ruchu samochodowego i oddalenia go od nadodrzańskich bulwarów. Stąd między innymi zgłoszony pomysł budowy, zamiast Mostu Kłodnego, kładki pieszo-rowerowej. Po zakończeniu prezentacji, w trakcie ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania zgłosili sporo, często zresztą sprzecznych ze sobą, uwag i propozycji. Szczególnie krytycznie oceniono to, że w przedstawionych projektach uwaga zwrócona została przede wszystkim na usytuowanie i charakter proponowanej zabudowy oraz na proponowane lądowe rozwiązania komunikacyjne, a jakby zapomniano o znaczeniu i potrzebach tak ważnej w tym przypadku drogi wodnej, jaką stała się Zachodnia Odra po wejściu Polski do strefy Schengen i wobec zapowiedzianej modernizacji odrzańskiej drogi wodnej, powiązanej przecież z cała europejską siecią transportu wodnego. Tu między innymi, wobec występującego w Szczecinie zjawiska tzw. cofki, postulowano zwiększenie planowanego prześwitu pod Mostem Kłodnym. Sprzeczne opinie wyrażano także w sprawie proponowanej zabudowy terenu.

Ścierały się poglądy o budowie nowoczesnych wielkich budowli z utrzymywaniem zabytkowego charakteru dominujących budynków. Podobnie – zabudową całej strefy nadbrzeżnej, a pozostawieniem otwartym dużego terenu umożliwiającego organizowanie wielkich imprez plenerowych, z piękną ekspozycją na lewobrzeżny Szczecin oraz zabytkowe serce portowego miasta.

Zabierający głos na zakończenie spotkania Piotr Mync, wiceprezydent miasta zastrzegł się, że nie zamierza podsumowywać dopiero rozpoczynającej się dyskusji. Odnosząc się zarówno do entuzjastycznych jak i wyrażających głęboki sprzeciw głosów, stwierdził potrzebę jej kontynuowania. Zapowiedział także zorganizowanie jesienią kolejnego pleneru architektonicznego, następne spotkania i debaty poprzedzające ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt zagospodarowania Łasztowni. Z przyjemnością odnotujmy również podziękowanie dla dyr. Laury Hołowacz za rozpoczęcie całego tematu i nadanie przyspieszenia sprawie ożywiania tego terenu.

Zygmunt Kowalski

Zdjęcia na stronie http://mojalasztownia.pl/20141030/?p=12355
Zdjęcia: Marek Hołowacz, Zygmunt Kowalski

14.02.2016

Ogród Wiedeński – Walentynki w rytmie Walca

Data: 14.02.2016
Godzina: 18:00
Sala: Sala Iluzjon
Miejsce: CKE Stara Rzeźnia ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin, Polska
Bilety: 30 zł/ os.

W ten walentynkowy wieczór zapraszamy Państwa do krainy walca! Będzie można posłuchać oraz zatańczyć w rytm muzyki największych kompozytorów takich jak Koch, Lanner czy też Strauss. Wyobrażacie sobie lepszą okoliczność do spędzenia tego wieczoru ze swoją drugą połówką?

Więcej informacji na stronie stararzeznia.szczecin.pl.

01.02.2016

Wyjątkowe powody do satysfakcji z rezultatów osiemnastoletniej działalności

CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. swoją działalność zainaugurowała 2 lutego 1998 roku, a więc dokładnie przed osiemnastu laty. Można było wówczas mówić o ostrym starcie, jako że nie znana dotąd na rynku spedycyjnym firma, zatrudniająca początkowo zaledwie kilku pracowników, już w dwa tygodnie później, ku zaskoczeniu od dawna działających spedytorów, w bardzo profesjonalny sposób obsłużyła w szczecińskim porcie ładunek dostarczony krajowemu odbiorcy przez holenderski statek m/s „ERNA”.

Laura Hołowacz, inicjatorka utworzenia CSL, prezes Zarządu i dyrektor firmy, za decydujące dla przyszłości przedsiębiorstwa uznała utworzenie zgranego zespołu w większości młodych, ale wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie spedycji, logistyki, transportu i spraw celnych. Jakość i kompleksowość świadczonych usług, rygorystyczne przestrzeganie terminowości, dbałości o powierzone ładunki oraz wszelkich reguł solidności kupieckiej sprawiły, że bardzo szybko rosło grono krajowych i zagranicznych klientów i kontrahentów z całego świata, potwierdzając tym samym zasadność myśli zawartej w towarzyszącym od powstania firmy haśle: „Słońce wschodzi i zachodzi z CSL”. Już po dwóch pierwszych latach działalności załoga CSL liczyła 33 pracowników zajmujących się spedycją lądową i morską oraz obsługą celną w dwóch firmowych oddziałach i pięciu agencjach celnych w Szczecinie, Gdańsku i Świnoujściu, a jej obroty z roku na rok uległy czterokrotnemu zwiększeniu.

W maju 2000 roku CSL dołączyła do elitarnego grona niespełna dziesięciu przedsiębiorstw spedytorskich w Polsce legitymujących się posiadaniem międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9002:1994. W marcu 2001 roku, w uznaniu bardzo wysokiego standardu świadczonych usług, na wniosek Business Centre Club, jako pierwsza firma tej branży w Polsce, została wyróżniona przez Komitet Integracji Europejskiej prestiżowym Medalem Europejskim. Miesiąc później została wyróżniona przez Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych za szczególne osiągnięcia w zakresie spedycji i transportu międzynarodowego.

W kolejnych latach, w uznaniu jakości świadczonych usług, osiąganych wyników gospodarczych, a także aktywnego wspierania wielu lokalnych i regionalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych firma uzyskiwała kolejne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, wielokrotnie była laureatem prestiżowych rankingów i branżowych konkursów. Poza kilkakrotnie już recertyfikowanym unijnym certyfikatem jakości ISO, firma legitymuje się m.in. wydanym przez Komisję Europejską certyfikatem AEO (upoważnionego przedsiębiorcy) oraz Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej wydanym przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą D&B Poland. O wysokiej ocenie całokształtu działalności świadczyło nominowanie w roku 2010 firmy i dyr. Laury Hołowacz do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, dwukrotne uzyskanie tytułu Spedytora Roku, czterokrotne wpisanie na listę laureatów prestiżowego konkursu Diamenty Forbesa, tytuły „Gazela Biznesu”, „Przejrzysta Firma”, „Perły Biznesu” i inne.

U progu osiemnastego roku działalności, w kwietniu 2015 roku CSL przeprowadziła się z dotychczas wynajmowanych lokali do własnej siedziby – zakupionego przed trzema laty, a teraz kompletnie już odrestaurowanego i dostosowanego do nowych funkcji zabytkowego budynku wchodzącego w skład kompleksu zabudowań byłych miejskich zakładów mięsnych. Te nowe funkcje – działalność utworzonego z inicjatywy dyr. Laury Hołowacz nowego oddziału firmy, czyli Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” – są wyjątkowym przykładem właściwego pojmowania pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. O licznych organizowanych tu imprezach kulturalnych, spotkaniach, konferencjach, wystawach, koncertach, prezentowanych filmach i innych wydarzeniach często informuje prasa, radio i telewizja, a na bieżąco własne portale internetowe oraz profile facebookowe Moja Łasztownia i Stara Rzeźnia.

Z okazji jubileuszu osiemnastolecia działalności firmie CSL należą się oczywiście zasłużone gratulacje za dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz podziękowania za od lat prowadzoną działalność pro publico bono. Nie mniejsze gratulacje i podziękowania należą się za podjęcie odważnej decyzji o zakupie i odbudowie niszczejącego budynku na Łasztowni. To właśnie ta decyzja zapoczątkowała bardzo ważny dla miasta proces ratowania niszczejącego zespołu zabytkowych obiektów na Łasztowni.

Życzmy zatem szefostwu i liczącej ponad pół setki osób załodze „pełnoletniej” już firmy dalszych sukcesów gospodarczych oraz powodów do satysfakcji z obserwowania postępu zapoczątkowanego przez CSL procesu ożywiania przez lata praktycznie niedostępnego dla większości mieszkańców i gości Szczecina historycznego centrum portowego miasta.

Zygmunt Kowalski